header-web-2880x1620-luisa-bernal-rueda

Poland, Warsaw, Henkel Consumer Brands

Program Rozwojowy w Dziale Zarządzania Kategorią (Category & Channel Management)

W Henklu, możesz zmieniać zasady gry i rozwijać swoją karierę. Uwolnij ducha przedsiębiorczości, realizując swoje pomysły w globalnym zespole. Nasze wiodące marki i technologie wraz z naszymi odnoszącymi sukcesy biznesami, zapewnią niezliczone możliwości rozwoju Twoich umiejętności i odkrywania nowych ścieżek. Twoja kariera w Henklu przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości jednocześnie rozwijając się w naszej żywej, zróżnicowanej kulturze zaufania i przynależności. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie statusowi quo, dołącz do naszego zespołu pionierów i naznacz z nami swój ślad w przyszłości.

Do you dare to make an impact?

TWOJA ROLA

 • Asystowanie w projektach Zarządzania Kategorią
 • Analizy w oparciu o dostępne dane
 • Przygotowywanie danych rynkowych i klientów na potrzeby Działów Komercyjnych
 • Bieżące uzupełnianie baz produktów
 • Wsparcie w budowaniu planogramów
 • Wspieranie i tworzenie narzędzi analitycznych i prezentacji dla potrzeb projektów Zarządzania Kategorią
15-luisa-desktop

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI

 • Twoje umiejętności
 • Dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin (40h/tyg)
 • Student lub absolwent studiów o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne
 • Chęć nauki i zdobywania wiedzy
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point)
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Szybkie przyswajanie nowych narzędzi
 • Umiejętności komunikacyjne pozwalające na efektywne współdziałanie zespołowe
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Henkel jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są w oparciu o doświadczenie zawodowe, kompetencje i umiejętności Kandydata, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

JOB ID: 23046502
Contract & Job type: Full Time, Limited Term
Contact information for application-related questions: hrpoland@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Poland_Brandbar_1460x142
Performance bonus / Incentives
Performance bonus / Incentives Healthcare Coverage / Medical insurance
Healthcare Coverage / Medical insurance Life Insurance
Life Insurance Discounted accesss to Henkel products
Discounted accesss to Henkel products Smart work/ Flexible working arrangement
Smart work/ Flexible working arrangement International career opportunities
International career opportunities Multisport subvention
Les avantages peuvent varier en fonction du grade